onsdag 16 februari 2022

Påminnelse

 
Hej Mopedveteraner!


Detta mail går ut till 30+ - klubbens alla medlemmar (som har mailadress).

Jag påminner om att medlemsavgiften skall betalas in på plusgirokonto 47 02 78-3 senast den 28 februari.
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
Vi skickar inte ut särskilda inbetalningskort. Ange tydligt ditt namn på inbetalningen och att det avser medlemsavgiften.

Jag påminner även om att senast den 22 februari meddela, gärna via mail, om du godkänner styrelsens förslag till beslut för vårt digitala årsmöte.

Om du redan har betalat medlemsavgiften och svarat på förslagen till årsmötet så kan du helt bortse från detta mail! 😊

Med hälsningar
Yngve Rehnström
Ordförande

ps Nu närmar sig en ny vår utan restriktioner! Snart får vi ta ut våra mopeder igen!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar