fredag 29 juli 2022

Mopedveteranerna 30+, aktuell information från klubben

 

Hej alla mopedveteraner!


Hoppas att ni har en skön sommar och att det har blivit tillfällen till lite rundor med era mopeder. Tiden går ju fort så det gäller att ta vara på tillfällena!

Det är två saker som jag vill informera om när det gäller vår klubb.

1. Troligtvis så kommer vi inte att kunna behålla vår klubblokal. Fastigheten är såld och kommer troligtvis att rivas för att möjliggöra ett bygge av en ny fastighet. Det här känns tråkigt. Dels så behöver vi i klubben en lokal för att förvara olika saker som korvvagn och andra saker som klubben har och dels så fungerar ju lokalen som en regelbunden träffpunkt för flera i klubben. Det är också värdefullt att ha en samlingsplats där vi kan träffas inför gemensamma mopedrundor eller för att samlas och värma Bullens varmkorv efter en genomförd runda. Ja, lokalen täcker flera behov som vi har i klubben.

Några i klubben har redan gjort efterforskningar om en alternativ lokal, men ännu så har vi inget napp. 
Så här kommer en fråga till er medlemmar: Är det någon bland er som har förslag på en möjlig lokal i Alvesta så vill vi väldigt gärna att ni meddelar detta till mig eller till någon annan i styrelsen. Klubben har ju inga stora resurser att disponera, men en mindre hyra bedömer jag att vi bör kunna klara av.

2.  Vi kommer att behöva en ny kassör i klubben. Bertil Andersson har varit kassör i många år och vill nu lämna det här uppdraget. Så därför behöver vi en ny kassör. Vi har bara en liten ekonomi att hantera, men det behövs ändå någon som håller reda på våra pengar, medlemsavgifter och olika inköp.
För att klubben skall kunna fortleva så behövs det personer som är villiga att engagera sig i styrelsen. Det är inga tunga uppgifter som tar väldigt mycket tid, men vi måste ändå ha en styrelse. Vi brukar träffas ett par gånger per termin.
Så om du känner att du vill engagera dig mer i klubben så kontakta gärna mig om detta. Extra plus om du har någon liten erfarenhet av kassörsarbete eller motsvarande. 

Ha nu en fortsatt skön sommar!
Yngve Rehnström
Ordf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar