fredag 26 januari 2024

Inbjudan till årsmöte med Mopedveteranerna 30+ den 18 februari

 Hej!


Här kommer inbjudan till årsmöte med Mopedveteranerna 30+.
Datum och tid: Kl 15.00 söndagen den 18 februari.
Plats: Blädinge församlingshem i Blädinge.

OBS att det krävs anmälan till årsmötet på grund av att vi kommer att bjuda på förtäring!
Anmälan senast fredagen den 9 februari via mail till mig (Yngve).

Medlemsavgiften för år 2024 som är på 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj skall betalas in på plusgirokonto 47 02 78-3 senast den 29 februari. OBS att vi inte skickar ut inbetalningskort till er som får kallelsen via mail!

 

OBS!! Ange tydligt ert namn och adress och att avgiften avser medlemsavgiften när ni gör inbetalningen.


Se bifogade dokument med inbjudan/kallelse och dagordning mm!


Varmt välkommen till årsmötet!

Yngve Rehnström

OrdförandeInga kommentarer:

Skicka en kommentar