torsdag 4 mars 2021

Protokoll årsmöte 2021

 Protokoll från årsmötet för Mopedveteranerna 30+ i februari 2021

 Det här året genomfördes årsmötet via pappersutskick och e-post på grund av Coronapandemin. Alla handlingar skickades innan årsmötet ut till samtliga medlemmar via e-post eller papperspost till dem som saknar e-post. De som har e-post fick utskicket den 29 januari och i samma vecka skickades breven ut till dem som inte har e-post. Svaren, om man  godkände förslagen till beslut, skulle vara inskickade senast den 22 februari. På våra ordinarie fysiska årsmöten brukar det delta ca 40 medlemmar. Det här året har 42st medlemmar skickat in svar om de godkänner styrelsens förslag till beslut under årsmötet. Till detta protokoll bifogas en förteckning över alla dem som har svarat. Samtliga medlemmar som har svarat har godkänt styrelsens förslag till beslut. Det är bara en medlem som hade synpunkter på medlemsavgiften och den medlemmen tyckte att medlemmar kan betala halva startavgiften när vi bjuder in till mopedrundor. Detta innebär att årsmötet har godkänt samtliga av styrelsens förslag till beslut.

 Årsmötet har beslutat om följande:

 1. Godkänt  verksamhetsberättelsen för år 2020.

 2. Godkänt kassörens ekonomiska redogörelse.

 3. Godkänt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020.

 4. Godkänt omval av Bertil Andersson och Margitta Lennartsson som styrelseledamöter för 2 år.

 5. Godkänt val av Karl-Erik och Monica Eriksson som revisorer för år 2021.

 6. Godkänt omval av Bengt Kjellsson och Christer Trygg till valberedning för år 2021.

 7. Godkänt verksamhetsplanen för år 2021.

 8. Godkänt att medlemsavgiften höjs till 150 kr för enskild och 200 kr för familj samtidigt som det blir gratis för medlemmar att delta i klubbens samtliga mopedrundor. Icke medlemmar får betala 50 kr per runda.

  9.Godkänt att ersättningen till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster blir oförändrad 500kr var per år.

 Yngve Rehnström Ordförande