måndag 28 februari 2022

Protokoll 30+ årsmöte

 

Hej!

Här kommer nu protokollet från vårt "digitala" årsmöte.
56 medlemmar har svarat att man godkänner styrelsens olika förslag. Det tycker jag är bra!

Se bifogat protokoll!

Hälsningar
Yngve Rehnström
Ordförande

Protokoll från årsmötet för Mopedveteranerna 30+ i februari 2022


Även det här året genomfördes årsmötet via pappersutskick och e-post på grund av Coronapandemin. Alla handlingar skickades innan årsmötet ut till samtliga medlemmar via e-post eller papperspost till dem som saknar e-post. De som har e-post fick utskicket den 1 februari och i samma vecka skickades breven ut till dem som inte har e-post. Svaren, om man godkände förslagen till beslut, skulle vara inskickade senast den 22 februari.

På våra ordinarie fysiska årsmöten brukar det delta ca 40 medlemmar. Det här året har 56 st medlemmar skickat in svar om de godkänner styrelsens förslag till beslut under årsmötet. Till detta protokoll bifogas en förteckning över alla dem som har svarat. Samtliga medlemmar som har svarat har godkänt styrelsens förslag till beslut. Detta innebär att årsmötet har godkänt samtliga av styrelsens förslag till beslut.


Årsmötet har beslutat om följande:


  1. Godkänt verksamhetsberättelsen för år 2021.


  1. Godkänt kassörens ekonomiska redogörelse.


  1. Godkänt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021.


  1. Godkänt omval av Bengt Briggler, Yngve Rehnström och Hans Torgnysson som styrelseledamöter för 2 år. Godkänt nyval av Jan-Gustav Johansson för två år.


  1. Godkänt omval av Yngve Rehnström som ordförande för två år.


  1. Godkänt omval av Karl-Erik och Monica Eriksson som revisorer för år 2022.


  1. Godkänt omval av Bengt Kjellsson och Christer Trygg till valberedning för år 2022.


  1. Godkänt verksamhetsplanen för år 2022.


  1. Godkänt att medlemsavgiften blir oförändrad 150 kr för enskild och 200 kr för familj samtidigt som det blir gratis för medlemmar att delta i klubbens samtliga mopedrundor. Icke medlemmar får betala 50 kr per runda.


  1. Godkänt att ersättningen till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster blir oförändrad 500 kr var per år.


Yngve Rehnström

Ordförande

30+ Årsmöte 2022.

Följande medlemmar har svarat att de godkänner styrelsens förslag:


Jan Roth

Kalle Ericsson

Erik Bengtsson

Lasse Bång

Kennert och Birgitta Thulin

Anders Bergstrand

Lennart Olovsson

Roy Danielsson

Mario Basic

Rolf och Gunnel Karlsson

Karl-Gustav Johansson

Per Sundgren

Nils Zinn

Claes Hansson

Hugo Wieslander

Marie-Louise Torgnysson

Kenneth och Maj-Lis Brynolf

Sven Bengtsson

Sture Heiman

Bertil Andersson

Bengt Kjellsson

Bo Gunnarsson

Ronny och Lena Karlsson

Margitta Lennartsson

Martin Järnek

Hans Lindahl

Maria och Joakim F Gustafsson

Leif Kristoffersson

Bengt Lindström

Tommy Andersson

Leif Leek

Joakim Palmkvist

Bengt Briggler

Christer Trygg

Andreas Svensson

Johnny och Jeanette Svensson

Erik Jahn

Christer Feuk

Conny Johansson

Lars-Gustav Petersson

Hans Torgnysson

Erik Henriksen

Katarina Wärn

Jesper Wulcan

Torsten Andersson

Anders Brodell

Gunnar Johansson

Yngve och Lena Rehnström 56 st


onsdag 16 februari 2022

Påminnelse

 
Hej Mopedveteraner!


Detta mail går ut till 30+ - klubbens alla medlemmar (som har mailadress).

Jag påminner om att medlemsavgiften skall betalas in på plusgirokonto 47 02 78-3 senast den 28 februari.
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.
Vi skickar inte ut särskilda inbetalningskort. Ange tydligt ditt namn på inbetalningen och att det avser medlemsavgiften.

Jag påminner även om att senast den 22 februari meddela, gärna via mail, om du godkänner styrelsens förslag till beslut för vårt digitala årsmöte.

Om du redan har betalat medlemsavgiften och svarat på förslagen till årsmötet så kan du helt bortse från detta mail! 😊

Med hälsningar
Yngve Rehnström
Ordförande

ps Nu närmar sig en ny vår utan restriktioner! Snart får vi ta ut våra mopeder igen!!

måndag 7 februari 2022

Medlemsträffar torsdagar

 Hej!


Det gäller våra medlemsträffar för Mopedveteranerna 30+ på torsdagskvällarna.

Nu lyfts alla restriktioner på onsdag - vilket är väldigt skönt.
Men  styrelsen har beslutat att avvakta ett par veckor innan vi börjar med torsdagsträffarna igen.

MEN från och med torsdagen den 24 februari så har vi återigen medlemsträffar med start kl 17 i klubblokalen i Alvesta.

Välkomna då!
Yngve Rehnström
Ordförande

tisdag 1 februari 2022

Årsmöte på distans.

 

Hej alla medlemmar i Mopedveteranerna 30+ !

Nu genomför vi, även i år, vårt årsmöte på distans och detta på grund av den rådande pandemin. Vi hoppas att det blir den sista gången vi gör på det här viset och att nästa års årsmöte kan hållas som vanligt igen!

Med det här mailet får ni samtliga handlingar inför årsmötet som verksamhetsberättelse för år 2021, ekonomisk redogörelse med revisionsberättelse och verksamhetsplan för år 2022. Ni får dessutom förslag på samtliga beslut som årsmötet behöver ta beslut om. Se bifogade handlingar!

I informationsbrevet står det också om inbetalning av medlemsavgiften som skall betalas in senast den 28 februari till
plusgirokonto: 47 02 78-3. 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. OBS Ange ert namn och att beloppet avser medlemsavgiften!!
OBS att vi inte skickar ut några inbetalningskort!

Svara senast den 22 februari på om ni godkänner styrelsens olika förslag till beslut - antingen via mail eller via brev till
Yngve Rehnström, Skiftesvägen 9, 352 53 Växjö.

Om ni har frågor kontakta mig via mail eller tfn 070 57 486 88.

Med förhoppning om att detta skall kunna fungera även i år och att vi nästa år skall kunna fira vårt årsmöte som vanligt igen!

Många hälsningar
Yngve Rehnström
Ordförande