tisdag 1 februari 2022

Årsmöte på distans.

 

Hej alla medlemmar i Mopedveteranerna 30+ !

Nu genomför vi, även i år, vårt årsmöte på distans och detta på grund av den rådande pandemin. Vi hoppas att det blir den sista gången vi gör på det här viset och att nästa års årsmöte kan hållas som vanligt igen!

Med det här mailet får ni samtliga handlingar inför årsmötet som verksamhetsberättelse för år 2021, ekonomisk redogörelse med revisionsberättelse och verksamhetsplan för år 2022. Ni får dessutom förslag på samtliga beslut som årsmötet behöver ta beslut om. Se bifogade handlingar!

I informationsbrevet står det också om inbetalning av medlemsavgiften som skall betalas in senast den 28 februari till
plusgirokonto: 47 02 78-3. 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. OBS Ange ert namn och att beloppet avser medlemsavgiften!!
OBS att vi inte skickar ut några inbetalningskort!

Svara senast den 22 februari på om ni godkänner styrelsens olika förslag till beslut - antingen via mail eller via brev till
Yngve Rehnström, Skiftesvägen 9, 352 53 Växjö.

Om ni har frågor kontakta mig via mail eller tfn 070 57 486 88.

Med förhoppning om att detta skall kunna fungera även i år och att vi nästa år skall kunna fira vårt årsmöte som vanligt igen!

Många hälsningar
Yngve Rehnström
Ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar