söndag 13 mars 2022

Verksamhetsberättelse 2021

 Verksamhetsberättelse för år 2021 för Mopedveteranerna 30+


Styrelsen har under året haft följande ledamöter: Bertil Andersson, Bengt
Briggler, Kenneth Brynolf, Margitta Lennartsson, Yngve Rehnström och Hans
Torgnysson.

Ordförande: Yngve Rehnström, Kassör: Bertil Andersson, Sekreterare: Margitta
Lennartsson.

Revisorer har varit Karl-Erik och Monica Eriksson.

Styrelsen har under året haft 2 sammanträden (i maj och
november). Därutöver har styrelsen behandlat olika frågor
via mailkorrespondens.

Verksamhet under året

Även år 2021 har påverkats av Coronapandemin. Men trots
pandemin så har vi ändå kunnat genomföra en hel del
aktiviteter under året. Vi har dock begränsat våra olika
mopedrundor till enbart våra egna medlemmar och inte
bjudit andra att vara med. Detta för att begränsa antalet
deltagare.

nationaldagen den 6 juni genomförde vi så
traditionsenligt Åsnenrundan i fint väder med ett par
fikastopp och Bullens varmkorv vid Åsnens strand i Urshult.

Högåsens äldreboende besökte vi den 15 juni, som vi
brukar göra en gång om året, för att visa upp våra fina
mopeder. Vårt besök är alltid mycket uppskattat bland de
äldre.

Den 20 juli samlades mellan 25 och 30 medlemmar med
sina mopeder vid Åsnens strand i Urshult för att köra Mien
runt. Även denna gång fick vi fint väder och vi som var med
fick en väldigt fin dag tillsammans.

Klubbens tävling Guldmoppen arrangerades den 17 augusti
och vanns det här året av klubbens ordförande Yngve.

Traditionsenligt körde vi vår höstrunda i Rottne hos Bengt
Johansson och Agnetha Citron den 20 september.

Årets mörkerkörning skulle ha genomförts den 29
september men fick ställas in p gr av dåligt väder med regn.

Start av Åsnenrundan i Torne

Uppskattat med Bullens varmkorv

Uppskattat besök på Högåsen

Vårt traditionella Luciafirande genomfördes det här året, p
gr av pandemin, utanför vår klubblokal den 12 december.

Det blev en trivsam stund och klubben bjöd på glögg och
lussebullar samt pepparkakor och Bertil spelade på sitt
munspel.

Under vinterhalvåret är det samling i klubblokalen
måndagar och torsdagar kl 9.00 ca 11. Det är populära
träffar där ett tiotal personer brukar komma och prata
mopeder och annat. Det här året har det dock blivit färre
som har kommit på grund av pandemin.

Verksamhetsplan för år 2022 för
Mopedveteranerna 30+

Verksamhet som planeras under året 2022

När den här verksamhetsplanen skrivs vet vi ännu inte hur
det blir med olika restriktioner till våren. Vi hoppas dock att
situationen blir normal igen fram emot sommaren. Alla
datum är ännu preliminära.

Det var planerat att 2020 års vårresa skulle gå till Öland,
men på grund av pandemin fick resan ställas in. Även våren
2021 fick den här resan ställas in och som det ser ut nu
planerar vi ingen resa för våren 2022 heller.

Men följande aktiviteter planerar vi att genomföra:

Klubben planerar att genomföra ett vårrally, troligtvis i maj,
men ännu är inget datum fastlagt.

Den 6 juni körs traditionsenligt Åsnen Runt med samling i
Torne. En runda på ca 6 mil som brukar locka många
deltagare.

På försommaren innan midsommar skall vi, om pandemin är över, hälsa på hos
äldreboendet Högåsen i Alvesta och visa upp våra fina mopeder.

Den 19 juli planeras för vår sommarrunda som ev även nästa år blir Mien runt.

Den traditionsenliga höstrundan i Rottne planeras till söndagen den 25
september.

Utöver våra rundor skall vi genomföra tävlingen Guldmoppen den 16/8.

Vi skall även genomföra mörkerkörningen när höstmörkret börjar ge mörka
kvällar, den 27/9.

Vi kommer också att fortsätta med de populära samlingarna i klubblokalen
måndagar och torsdagar men med den förändringen att torsdagsmötet är flyttat
till kvällen. Måndagar kl 9.00 ca 11 och torsdagar kl 17.00 ca 19.

Sedan hoppas vi att vi kan avsluta året med Luciafirande som vanligt i
klubblokalen.