tisdag 17 januari 2023

Inbjudan årsmöte

 Hej!


Här kommer inbjudan till årsmöte för Mopedveteranerna 30+.

Årsmötet äger rum i Blädinge församlingshem söndagen den 19 februari kl 15.00.
OBS att föranmälan, senast den 10 februari, är obligatoriskt p gr av att vi skall bjuda på förtäring!! 
Anmäl dig via mail!

Medlemsavgiften för år 2023 som är på 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj skall betalas in på plusgirokonto 47 02 78-3 senast den 28 februari.

OBS att vi inte skickar ut inbetalningskort!

 

OBS!! Ange tydligt ert namn och adress och att avgiften avser medlemsavgiften när ni gör inbetalningen.


Se bifogade dokument (fliken aktuell medlemsinformation) med inbjudan, dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.


Välkomna!

Yngve Rehnström

Ordförande