måndag 28 februari 2022

Protokoll 30+ årsmöte

 

Hej!

Här kommer nu protokollet från vårt "digitala" årsmöte.
56 medlemmar har svarat att man godkänner styrelsens olika förslag. Det tycker jag är bra!

Se bifogat protokoll!

Hälsningar
Yngve Rehnström
Ordförande

Protokoll från årsmötet för Mopedveteranerna 30+ i februari 2022


Även det här året genomfördes årsmötet via pappersutskick och e-post på grund av Coronapandemin. Alla handlingar skickades innan årsmötet ut till samtliga medlemmar via e-post eller papperspost till dem som saknar e-post. De som har e-post fick utskicket den 1 februari och i samma vecka skickades breven ut till dem som inte har e-post. Svaren, om man godkände förslagen till beslut, skulle vara inskickade senast den 22 februari.

På våra ordinarie fysiska årsmöten brukar det delta ca 40 medlemmar. Det här året har 56 st medlemmar skickat in svar om de godkänner styrelsens förslag till beslut under årsmötet. Till detta protokoll bifogas en förteckning över alla dem som har svarat. Samtliga medlemmar som har svarat har godkänt styrelsens förslag till beslut. Detta innebär att årsmötet har godkänt samtliga av styrelsens förslag till beslut.


Årsmötet har beslutat om följande:


  1. Godkänt verksamhetsberättelsen för år 2021.


  1. Godkänt kassörens ekonomiska redogörelse.


  1. Godkänt ansvarsfrihet för styrelsen för år 2021.


  1. Godkänt omval av Bengt Briggler, Yngve Rehnström och Hans Torgnysson som styrelseledamöter för 2 år. Godkänt nyval av Jan-Gustav Johansson för två år.


  1. Godkänt omval av Yngve Rehnström som ordförande för två år.


  1. Godkänt omval av Karl-Erik och Monica Eriksson som revisorer för år 2022.


  1. Godkänt omval av Bengt Kjellsson och Christer Trygg till valberedning för år 2022.


  1. Godkänt verksamhetsplanen för år 2022.


  1. Godkänt att medlemsavgiften blir oförändrad 150 kr för enskild och 200 kr för familj samtidigt som det blir gratis för medlemmar att delta i klubbens samtliga mopedrundor. Icke medlemmar får betala 50 kr per runda.


  1. Godkänt att ersättningen till ordförande, kassör, sekreterare och webmaster blir oförändrad 500 kr var per år.


Yngve Rehnström

Ordförande

30+ Årsmöte 2022.

Följande medlemmar har svarat att de godkänner styrelsens förslag:


Jan Roth

Kalle Ericsson

Erik Bengtsson

Lasse Bång

Kennert och Birgitta Thulin

Anders Bergstrand

Lennart Olovsson

Roy Danielsson

Mario Basic

Rolf och Gunnel Karlsson

Karl-Gustav Johansson

Per Sundgren

Nils Zinn

Claes Hansson

Hugo Wieslander

Marie-Louise Torgnysson

Kenneth och Maj-Lis Brynolf

Sven Bengtsson

Sture Heiman

Bertil Andersson

Bengt Kjellsson

Bo Gunnarsson

Ronny och Lena Karlsson

Margitta Lennartsson

Martin Järnek

Hans Lindahl

Maria och Joakim F Gustafsson

Leif Kristoffersson

Bengt Lindström

Tommy Andersson

Leif Leek

Joakim Palmkvist

Bengt Briggler

Christer Trygg

Andreas Svensson

Johnny och Jeanette Svensson

Erik Jahn

Christer Feuk

Conny Johansson

Lars-Gustav Petersson

Hans Torgnysson

Erik Henriksen

Katarina Wärn

Jesper Wulcan

Torsten Andersson

Anders Brodell

Gunnar Johansson

Yngve och Lena Rehnström 56 st


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar