fredag 27 oktober 2023

Påminnelse

Hej! Här kommer en påminnelse om inbjudan till gemensamt julbord för oss Mopedveteraner. Alla medlemmar i Mopedveteranerna 30+ inbjuds, tillsammans med ev respektive, till julbord på Vislanda Wärdshus lördagen den 2 december kl 13.00. Var och en betalar för sin egen kostnad för maten (350 kr) + dricka. Anmälan kan göras till: Kenneth Brynolf senast den 30 oktober Mail: kenneth.brynolf@gmail.com Tel 070 2518798 Hälsningar Yngve

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar