lördag 30 januari 2021

Årsmöte

 

Hej alla medlemmar i Mopedveteranerna 30+ !

Nu genomför vi vårt årsmöte på distans och detta på grund av den rådande pandemin. 
Med det här mailet får ni samtliga handlingar inför årsmötet som verksamhetsberättelse för år 2020, ekonomisk redogörelse med revisionsberättelse och verksamhetsplan för år 2021. Ni får dessutom förslag på samtliga beslut som årsmötet behöver ta beslut om. Se bifogade handlingar!

I informationsbrevet står det också om inbetalning av medlemsavgiften som skall betalas in senast den 26 februari till
postgirokonto: 47 02 78-3. OBS Ange ert namn och att beloppet avser medlemsavgiften!!

Svara senast den 22 februari på om ni godkänner styrelsens olika förslag till beslut - antingen via mail eller via brev till
Yngve Rehnström, Skiftesvägen 9, 352 53 Växjö.

Om ni har frågor kontakta mig via mail eller tfn 070 57 486 88.

Med förhoppning om att detta skall kunna fungera och att vi nästa år skall kunna fira vårt årsmöte som vanligt igen!

Många hälsningar
Yngve Rehnström
Ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar